top of page
2022 Seurakuntavaalit.jpg
2022 Seurakuntavaalit _ Uskottu toivottu rakastettu -banneri_SVE.png

Förhandsröstning 8.-12.11.
varje dag kl. 9–18 i församlingscentret, Rådhusgatan 47

På valdagen 20.11. röstningen
kl. 11–20 i Kaskö kyrkan, Kyrkogatan 37

FÖRSAMLINGSVALET 2022

TILLKÄNNAGIVANDE OM SAMMANSTÄLLNING AV KANDIDATLISTOR

 

Sammanställningen av kandidatlistorna för det församlingsval som förrättas i Kaskö församling 20.11.2022 finns till påseende 30.10–20.11.2022 på anslagstavlan i pastorsexpeditionen inomhus och utomhus, Rådhusgatan 47.
Sammanställningarna av kandidatlistorna kan fås på pastorsexpeditionen under dess öppettider måndagar kl. 10–12 och onsdagar kl. 11–15. Mer information finns också på församlingsvalets webbplats forsamlingsvalet.fi.

 

 

KUNGÖRELSE OM FÖRSAMLINGSVAL

I Kaskö församling förrättas församlingsval 20.11.2022. I valet utses 11 medlemmar till kyrkofullmäktige för en fyraårsperiod som börjar vid ingången av 2023. Valet förrättas i Kaskö kyrkan 20.11.2022 klockan 11.00–20.00.
En röstberättigad medlem av församlingen som 15.8.2022 registrerats som närvarande medlem och senast 20.11.2022 fyller 16 år får rösta vid det nämnda röstningsstället.

 

Information om församlingsvalet och röstningsställena finns också på församlingens webbsida på adressen www.kaskoforsamling.fi och på webbplatsen forsamlingsvalet.fi.

Kaskö 3.10.2022
För valnämnden i Kaskö församling
Ordförande Roger Roos

Kungörelse om förhandsröstning i Kaskö församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förrättar församlingsval 20.11.2022. Vid valet utses medlemmar till församlingarnas kyrkofullmäktige eller, i församlingar som hör till en kyrklig samfällighet, till gemensamma fullmäktige och församlingsråden.

 

Församlingsvalets förhandsröstning ordnas 8.11.–12.11. 2022 i Kaskö församlings församlingscentret, Rådhusgatan 47, varje dag kl. 9.00–18.00.

En röstberättigad församlingsmedlem kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland genom att anmäla sig hos valfunktionären och visa ett identitetsbevis eller en annan tillräcklig utredning över sin identitet.

En person har rätt att rösta på kandidater som finns på sammanställningen av kandidatlistorna i den församling där han eller hon 15.8.2022 har antecknats som närvarande församlingsmedlem och finns upptagen i förteckningen över röstberättigade (medlemmar av kyrkan som senast 20.11.2022 fyller 16 år). Personer som röstar i sin egen hemförsamling har möjlighet att på förhandsröstningsstället se kandidatlistorna från sin egen församling. En person som förhandsröstar i en annan församling bör själv skaffa information om kandidaterna i sin församling. Mer information finns på valets webbplats forsamlingsvalet.fi.

 

Möjlighet att förhandsrösta ordnas också för boende i Mariehemmet och Toves Stuga.

 

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma. Personen, eller någon annan som han eller hon utsett, ska lämna in en begäran om hemmaröstning till pastorsexpeditionen skriftligt eller per telefon senast 4.11.2022 före kl. 16.00. Närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) får också rösta i samband med hemmaröstningen. Blanketter för anmälan om hemmaröstning finns tillgängliga på pastorsexpeditionen/församlingskansliet och på församlingsvalets webbplats info.forsamlingsvalet.fi. Utöver de sedvanliga öppettiderna håller pastorsexpeditionen öppet 4.11.2022 kl. 14.00–16.00. Telefonnumret till pastorsexpeditionen är 0400 267 925 och till kyrkoherde 045 6719 471.

 

Kaskö 15.9.2022
För valnämnden i Kaskö församling
Ordförande Roger Roos

Läs mera om församlingsvalet: www.forsamlingsvalet.fi

bottom of page