top of page

ARBETSGRUPPER

ARBETSGRUPPEN FÖR ÄRENDEN FÖR FOSTRAN

ARBETSGRUPP FÖR MISSIONS- OCH DIAKONIARBETE

Ledare Fanni Kukkonen

 

ARBETSGRUPP FÖR MUSIK- OCH KULTURARBETE

Ledare Pirjo Lyytinen

ARBETSGRUPP FÖR FRIVILLIGSVERKSAMHET

Ledare Ulla Pihl

ARBETSGRUPP FÖR INVANDRARE

Ledare Anni Cappel

bottom of page