top of page
Valtuusto 1.jpg

KYRKOFULLMÄKTIGE

KYRKOFULLMÄKTIGE 2023-2026

Tolmunen Sirkka-Liisa, ordförande 2023-2024
Sjöblom Marjo, viceordförande 2023-2024

Cappel Anni
Högstrand Mirja

Kronlund Henna

Lammi Aki

Salo Jani

Skur Catharina

Tarkka Jarmo

Tepponen Olavi

Wikman Nina

Möten öppna för alla. Välkommen!

FÖREDRAGNINGSLISTOR

bottom of page