KYRKOFULLMÄKTIGE

KYRKOFULLMÄKTIGE 2019-2022

Högstrand Mirja, ordförande
Koivisto Arto, viceordförande

Cappel Anni
Hellström Johanna

Lammi Aki
Lundenius Jan-Anders
Sjöblom Marjo
Skur Catharina
Tarkka Jarmo
Tolmunen Sirkka-Liisa
Wikman Nina

Möten öppna för alla. Välkommen!

FÖREDRAGNINGSLISTOR