top of page
Valtuusto 1.jpg

KYRKOFULLMÄKTIGE

KYRKOFULLMÄKTIGE 2023-2026

Tolmunen Sirkka-Liisa, ordförande 2023-2024
Sjöblom Marjo, viceordförande 2023-2024

Cappel Anni
Hellström Johanna

Lammi Aki
Lundenius Jan-Anders
Sjöblom Marjo
Skur Catharina
Tarkka Jarmo
Tolmunen Sirkka-Liisa
Wikman Nina

Möten öppna för alla. Välkommen!

FÖREDRAGNINGSLISTOR

bottom of page