KYRKOFULLMÄKTIGE

KYRKOFULLMÄKTIGE 2019-2022

Högstrand Mirja, ordförande
Koivisto Arto, viceordförande

Ala-Mattinen Johanna
Cappel Anni
Lammi Aki
Lundenius Jan-Anders
Sjöblom Marjo
Skur Catharina
Tarkka Jarmo
Tolmunen Sirkka-Liisa
Wikman Nina

Möten öppna för alla. Välkommen!

FÖREDRAGNINGSLISTOR

Kyrkofullmäktige 26.1.2021

Kyrkofullmäktige 17.1.2019

Kyrkofullmäktige 11.12.2017

Kyrkofullmäktige 12.12.2016

Kyrkofullmäktige 18.1.2016

Kyrkofullmäktige 26.1.2015

Kyrkofullmäktige 8.6.2020

Kyrkofullmäktige 13.12.2018

Kyrkofullmäktige 13.11.2017

Kyrkofullmäktige 15.11.2016

Kyrkofullmäktige 15.12.2015

Kyrkofullmäktige 18.12.2019

Kyrkofullmäktige 15.11.2018

Kyrkofullmäktige 30.5.2017

Kyrkofullmäktige 18.4.2016

Kyrkofullmäktige 31.8.2015

Kyrkofullmäktige 12.3.2019

Kyrkofullmäktige 14.5.2018

Kyrkofullmäktige 30.1.2017

Kyrkofullmäktige 9.2.2016

Kyrkofullmäktige 8.6.2015

© Kaskö församling. Alla rättigheter reserverade.