TAG KONTAKT

KYRKOHERDEÄMBETET

(Rådhusgatan 47)

Öppet må 11-13

Onsdagar per telefon

TELEFON

0400 267 925

E-POST

kasko.forsamling [ at ] evl.fi

Tack, vi har fått ditt meddelande.

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress

Kaskö församling
Rådhusgatan 47

64260 KASKÖ

Inköpsfakturor till Kaskö församlin

Nätfaktureringsadress: 003702087883, operatör: BAWCFI22
E-postfakturor: kirkonpalvelukeskus [ ät ] bscs.basware.com
Filformat: PDF (Filnamnet kan bara innehålla följande tecken: [A-Z] [a-z] [0-9 . _ ] [.] [ _ ])

Postadress för inköpsfakturor

Kirkon palvelukeskus / Kaskisten seurakunta
++3046++
PL 378
00026 BASWARE

Ekonomiförvaltning

Oy Alekser Ab, tel. 044 7673 965
Faktureringens kontaktperson: Heli Österman

Kyrkoherdens mottagning
Onsdagar kl 11-13 i kyrkoherdeämbetet


Diakoniarbetarens mottagning
Måndagar kl 11-13 (ingång från Parkgatan).

Under korona-tiden endast per telefon!

 

Anställda

Kyrkoherde Pirjo Lyytinen 045 671 9471,   pirjomh.lyytinen [ at ] evl.fi

Kantor Raili Bergqvist 050 323 0943,   raili.bergqvist [ at ] evl.fi

Diakoniarbetare Harri Mölsä 040 156 2362,   harri.molsa [ at ] evl.fi

Församlingsmästare Dan Martikainen 041 445 5483,   dan.martikainen [ at ] evl.fi

Missionssekreterare Terhi Mäntymaa 050 598 8631