Bästa församlingsmedlemmar

Kaskö församlings alla tillställningar är inhiberade på grund av korona-virus t.o.m. 13.4. Endast matutdelning fortsätter på måndagarna tillsvidare.

 

Finskspråkig Gudstjänst 22.3.kl.11 kan ses via KSK-tv på kanal 954.

 

Vi försöker förmedla följande Gudstjänster, antingen via
församlingens facebook eller via KSK-Tv kanal 954:

Su 5.4. klo 11 Palmusunnuntain Jumalanpalvelus (kirkko)
 

Må 6.4. kl. 18 Andakt (ksk-studio)
Psalmerna 87, 275, 524
 

Ti 7.4. klo 18 Hartaus (ksk-studio)
Virret 61, 57, 563

 

Ke/ons 8.4. klo/kl. 18 Musikandakt / musiikkihartaus (ksk-studio)
Virsi 63, psalm 60

 

To 9.4. klo / kl. 18 Kiirastorstain Jumalanpalvelus /

Skärtorsdagens Gudstjänst (kirkko / kyrkan)
Virret / psalmerna su 221, sv 229, su 228, su / sv 77

 

Pe/fre 10.4. klo/kl. 18 Pitkäperjantain Jumalanpalvelus kappelissa /

Långfredagens Gudstjänst i kapellet
Virret / psalmerna su 78, sv 67, su 82, sv 522

 

Su/sö 12.4. klo/kl. 11 Pääsiäispäivän Jumalanpalvelus kirkossa /

Påskdagens Gudstjänst i kyrkan   
 

Ma 13.4. klo 18 Toisen pääsiäispäivän Jumalanpalvelus
Erkki Helander, Tommi Cappel

I övrigt är det bra att följa Gudstjänster i Tv och i radio.

 

Nu är det också bra med tid att diskutera per telefon,

ta och ring till Pirjo, Anna-Liisa eller Hanna.

 

Vi behöver inta vara rädda, för Gud är vår trygghet

och Guds kärlek förmedlas av våra närmaste.

 

Med välsignade tankar Pirjo-kyrkoherdet

En diakonitjänst på deltid 60 % lediganslås att sökas i Kaskö församling

Kaskö är en idyllisk tvåspråkig småstad vid Bottenhavets strand. Den tvåspråkiga församlingen består av lite under 800 medlemmar. Verksamheten är livlig, med goda förutsättningar.
 

Församlingen söker en deltids tjänsteinnehavare för diakoni 60 %.

  • Kompetens enligt kyrkostyrelsens beslut 122.

  • Tjänsten förutsätter språkkunskaper både i finska och svenska.

  • Lön enligt kravgrupp 502.

Till uppgifterna hör att leda grupper, sköta om utdelning av bidrag,
Gemensamt Ansvar -insamlingen och att möta människor i olika livssituationer
samt delta i församlingens övriga verksamhet vid behov.

 

Läkarintyg och utdrag ur brottsregister (§6:2) ska uppvisas före mottagandet av tjänsten.
Prövotid sex månader.

 

Ansökningstiden utgår 31.3.2020 kl. 16.

Ansökan skickas till Kaskö församling:

Rådhusgatan 47

64260 Kaskö

 

Tilläggsuppgifter ges av tf kyrkoherde Pirjo Lyytinen tel: 045 6719 471