OBS!

ÄMBETSBETYG OCH SLÄKTUTREDNINGAR FÅS FRÅN CENTRALREGISTRET I LAPPO STIFT

Telefon 041 730 2591  /  E-mail luovutus.akrlapua@evl.fi

KOMMANDE VERKSAMHET JULI - AUGUSTI

Kyrkan är öppet

5.-30.7. må-fre kl 12-15,

samt lö 17.7. kl 12-15.

Ikon och kors utställning.

Man får gå och grilla på Fredrigsbergs Freda.

Ta med dig egna grillkol och för bort sopor efter grillning.

Matutdelning bakom församlingscentret på måndagar kl. 15:30.

Sö 11.7. kl 11 Gudstjänst

Anders Kronlund, Hanna


Fre 16.7. kl 20 Kaskö musiksommar, konsert


Sö 18.7. kl 11 2-spr musikmässa

Gunilla Teir

Fre 16.7. kl 20 Kaskö musiksommar, konsert. 28/25€
 

Sö 18.7. kl 11 2-spr musikmässa
Gunilla Teir. Anna-Mari Peltonen, Veera Myllyniemi


Må 19.7. kl 18 karaoke förs. centret


Ti 20.7. kl 12 Pratstund med diakon i Kunkku


Ti 20.7. kl 14 Musik på torget, Harri


Ti 20.7. kl 18 Andakt på Bladhska bryggan (Hamng 3)


To 22.7. kl 18 Sommarmusik i kyrkan

Sam Linden, orgel


Ti 27.7. kl 12 Pratstund i Kunkku med diakon


Ti 27.7. kl 14 Musik på torget diakon Harri


Ti 27.7. kl 18 Grillkväll på Fredriksberg i Freda


To 29.7. kl 18 Sommarmusik i kapellet


Sö 1.8. kl 11 Tvåspråkig festmässa / Kyrkoherde installation
Biskop Simo Peura, kontraktsprost Jouko Ala-Prinkkilä, Pirjo Lyytinen samt medhjälpare.
Musikgrupper under ledning av kantor Hanna Södergrann.
Lunch och fest efter mässan.
Vi önskar välsignelse till Hanna före pensionering.

Varmt välkommen!


Må 2.8. kl 18 Karaoke, förs centret


Ti 3.8. kl 12 Pratstund med diakon i Kunkku


Ti 3.8. kl 14 Musik på torget diakon Harri


Lö 7.8. Församlingsresa till Björneborg
Pelle Hermans park, Yyteri, Björneborgs kyrka, loppis.
Anm. och info diakon Harri 0401562362 från 19.7.


Sö 8.8. kl 11 Familjegudstjänst.
Välsignelse av barn som börjar skolan.
Maija Ylikoski piano. Servering.
Välkommen faddrar, mor- och farföreldrar. Alla år välkomna.

Kyrkoherdeämbetet må kl. 11-13,  ons  per kl 11-13.
 

Telefon: 0400 267 9251

E-post: kaskisten.seurakunta@evl.fi

Tf kyrkoherde Pirjo Lyytinen: 045 671 9471 (Semester 5.-18.7.)
Församlingsmästarn Dan martikainen: 041 445 5483 (Semester 19.7.-15.8.)
Diakoniarbetare Harri Mölsä: 040 156 2362 (Semester 21.6.-18.7.)
Kantor Hanna Södergrann: 0400 664 535